Polityka prywatności

 
Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies. 1. Informacje ogólne
 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: przydrozewielkie.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: DWOREK PRZYDROŻE WIELKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Nysie (48-303) ul. Nowowiejska 17, Rejestr Przedsiębiorców Województwo OPOLSKIE. Numer KRS 0000994489 , NIP: 7532466381, REGON 52324295900000
 3. W przypadku pytań lub uwag odnośnie Polityki Prywatności, swoich danych osobowych lub ochrony danych podajemy adres kontaktowy poczty elektronicznej Administratora: iod@przydrozewielkie.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
 1. Newsletter – Pozyskiwane dane osobowe umożliwią nam przesłanie do Ciebie naszej oferty. Przetwarzane będą następujące dane: imię, e-mail, telefon. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1lit. a RODO, art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 ust. 1 Ustawy – Prawo telekomunikacyjne, czyli zgoda osoby, której dane dotyczą.
 2. Prowadzenie systemu komentarzy -Pozyskiwane dane osobowe umożliwią nam kontakt z Tobą oraz moderowanie treść. Przetwarzane będą następujące dane: nazwa użytkownika, e-mail. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1lit. a, czyli zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Prowadzenie rozmów typu chat online – Pozyskiwane dane osobowe umożliwią nam przetworzenie Twoich pytań oraz udzielenie na nie odpowiedzi. Przetwarzane będą następujące dane imię, nazwisko, numer telefonu, email. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1lit. a, czyli zgoda osoby, której dane dotyczą.
 4. Obsługa zapytań przez formularz – Pozyskiwane dane osobowe umożliwią nam odpowiedź na Twoje zapytanie i przygotowanie oferty. Przetwarzane będą następujące dane: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli przetwarzania danych w celu zawarcia umowy oraz przetwarzanie danych ze względu na uzasadniony interes Administratora.
 5. Prezentacja oferty lub informacji – Pozyskiwane dane osobowe umożliwią nam przygotowanie oferty. Przetwarzane będą następujące dane: imię, nazwisko, adres, e-mail. jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli przetwarzania danych w celu zawarcia umowy oraz przetwarzanie danych ze względu na uzasadniony interes Administratora.
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
 2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 4. W serwisie jest stosowana autentykacja dwuskładnikowa, co stanowi dodatkową formę ochrony logowania do Serwisu.
 5. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 6. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 7. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
3. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom.
Dotyczy to takich grup odbiorców:
 1. firma hostingowa na zasadzie powierzenia,
 2. kurierzy,
 3. operatorzy pocztowi,
 4. operatorzy płatności,
 5. operatorzy systemu komentarzy,
 6. operatorzy rozwiązania typu chat online,
 7. upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony.
 8. Dane przekazane wymienionym podmiotom będę przetwarzane wyłącznie w celach wynikających z Polityku Prywatności. Podmioty są zobowiązane do stosowania się do powyższej Polityki Prywatności oraz stosowania odpowiednich procedur związanych z ochroną danych osobowych. Zakres przetwarzania danych przez te podmioty nie może być szerzy niż sposób w jakim wykorzystuje je Administrator.
 9. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami. W przypadku przetwarzania na podstawie Twojej zgody nie dłużej niż do czasu jej wycofania. W przypadku realizacji obowiązków wynikających z umowy przez czas trwania tej relacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia terminu przedawnienia roszczeń, które mogą nam przysługiwać lub przysługiwać przeciwko nam. W sytuacji wykonywania obowiązków na podstawie przepisów prawa lub innych celów związanych z przetwarzaniem nie dłużej niż do czasu wykonania tych obowiązków lub ustanie celu.
 10. W zakresie w jakim przetwarzania danych osobowych na podstawie Twojej zgody przysługuje Ci prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku celów przekazania, którymi jest uzyskana od Ciebie zgoda przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W tej sytuacji przetwarzanie zostanie zakończone po wycofaniu przez Ciebie zgody.
 11. W zakresie danych jakie przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania.
 12. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  1. dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących oraz otrzymania ich kopii,
  2. ich sprostowania lub też poprawienia,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania,
  5. przenoszenia danych,
  6. skargi na przetwarzanie danych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 13. W stosunku do Ciebie nie będą podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawarcia umowy.
 14. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
4. Hosting
 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: nazwa.pl
5. Informacje w formularzach
 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
6. Logi Administratora
 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
7. Inne
 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 4. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.
8. Informacja o plikach cookies
 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Urządzenia mobilne:
 1. Android
 2. Safari (iOS)
 3. Windows Phone

_